Equip de l’Ampa

Els membres que formen la junta d’enguany són els següents:

  • Joan Camps – President
  • Eva Arias – Vicepresidenta
  • Esther Baylina – Secretària
  • Raquel Garcia – Vocal
  • Eva Subirana – Tresorera
  • Olga Tarragó – Vocal
  • Gemma Garcia – Vocal
  • Mireia Sagués – Coordinadora de delegats
  • Queralt Amella – Vocal