Assemblea 2017

CONVOCATÒRIA D’ASSAMBLEA  ORDINÀRIA

L’Associació de Pares i Mares de l’Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages, convoca assemblea ordinària de 2017 a les 20:30h en primera convocatòria i a les 21:00h en segona a dia 12 de Desembre del 2017, a l’Escola Paidos, aula 1971, per tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

1r. Lectura i aprovació de l’acte anterior

2n. Presentació Junta

3r. Memòria curs 2016-17

4rt. Aprovació si s’escau, dels comptes del curs 2016-17

5e. Presentació i programació curs 2017-18

6e. Aprovació de pressupost 2017-18

7e.Torn obert precs i preguntes

És important l’assistència a l’assemblea i la implicació de les famílies en el projecte educatiu dels nostres fills. Per consultar la documentació abans de l’assemblea cal que us poseu en contacte amb nosaltres a través de la secretaria de l’escola.

Rebeu una cordial salutació

JUNTA AMPA ESCOLA PAIDOS

Joan Camps i Prat

President

Sant Fruitós de Bages,  24 de novembre de 2017